یَا مَنْ فِی السَّمَاءِ عَظَمَتُهُ

یَا مَنْ فِی الْأَرْضِ آیَاتُهُ

یَا مَنْ فِی کُلِّ شَیْ‏ءٍ دَلائِلُهُ

یَا مَنْ أَظْهَرَ فِی کُلِّ شَیْ‏ءٍ لُطْفَهُ

یَا مَنْ أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ‏ءٍ خَلَقَهُاى که در آسمان آثار عظمتش هویداست

اى که در زمین نشانه هایش آشکار است

اى که در هر چیز برهانهاى او موجود است

اى که در هر چیز لطف و مهرش را آشکار ساخته

اى که خلقت هر چیز را نیکو ساخته

/ 0 نظر / 26 بازدید