انسانیتم آرزوست!!

 

پنجاه سال پیش در برخی از کشورهای اروپایی باغ وحش هایی از انسان وجود داشت.

در این باغ وحش ها سیاه پوستان و به ویژه کودکان سیاه پوست به نمایش 

گذاشته می شدند. این عکس مربوط به کشور بلژیک است و در سال 

۱۹۵۸ گرفته شده است.

/ 3 نظر / 27 بازدید
باران

خدای من....[نگران]

خیلی غم انگیزه!

واقعاً غم انگیزه، نکته ی غم انگیزترش سال وقوعشه .1958 احتمالاً این بچه هنوز زنده است. خیلی ناراحت کننده بود.