/ 3 نظر / 32 بازدید

chera parvaz nakard?

شاید کلاغ به روباه وابسته است و برای همین پرواز نمی کنه.

نه تنها کلاغ به روباه وابسته است، بلکه روباه هم به کلاغ. ظاهرا چون کلاغ می تواند پرواز کند، روباه را توان رسیدن به او نیست؛ اما وقتی دقیق شویم، در اکثر داستانهای ملهم از قصه ی اصلی هم، روباه آنقدرها خبیث نیست که بخواهد کلاغ را بخورد، فقط چشم طمع به لقمه ی او دوخته است، -غذاهایی که مورد علاقه ی روباه هم نیستند- روباه از اذیت کردن کلاغ لذت می برد و کلاغ هم از بودن در این بازی، احتمالا شاد است، با ظاهری غمگین برای برانگیختن احساس همدردی دیگران. چیزی شبیه بچه ای که قلکش را مخفی می کند و محل قرارگیری آن را به دیگری می گوید و سپس او را از سرقت آن بر حذر می دارد. اگر رابطه ی متقابل آن ها نبود این همه داستان به وجود نیامده بود. روباه حیلت ساز در برابر کلاغی که بر شاخه نشستن را به رفتن ترجیح می دهد، چون در این حالت وجودش به رسمیت شاخته می شود و می تواند نقشی ایفا کند. درواقع کلاغ باهوش تر است، یک عمر است که حقش پایمال شده و به روباه احساس قدرت داده؛ حال آنکه به راحتی می توانست از مهلکه خارج شود و دست روباه نه تنها به لقمه اش بلکه به خودش هم نرسد.