یک مربی شجاع در حال آموزش به خرس قطبی

مجید کرامتی مقدم ; ٢:٠٢ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٠