حتماَ بخونید!!

موجودی که در تصویر زیر می بینید یک سگ است نه یک ببر، پس نگران خورده شدن و حمله نباشید!
به گزارش دیلی میل، گروهی از چینی های ثروتمند به خاطر علاقه به حیوانات وحشی سگ هایشان را رنگ می کنند و به سبک حیوانات وحشی که دوست دارند، در می آورند.
برخی مالکین هم سگ های باد کرده و پر پرزشان را رنگ کرده و به شکل خرس پاندا در می آورند.
این روزها در چین مقادیر هنگفتی پول خرج می شود تا این حیوانات بیچاره به این اشکال جدید در بیایند ; کاری که در چین تبدیل به مد شده است.

مجید کرامتی مقدم ; ٩:٠٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩