قمر در عقرب چیست؟

قمر در عقرب چیست؟
واقعیت یا خرافات؟
روزها
قمر در عقرب به این معنا است که (برای کسی که روی زمین قرار دارد) کره ماه ،برابر صورت فلکى" عقرب" واقع شده است.
در روایتی امام صادق علیه السلام می فرمایند: « هر کس در هنگامی که قمر در عقرب باشد، مسافرت یا ازدواج نماید، خیری نمی بیند». 
بر اساس روایات و نیز علم نجوم و اخترشناسی ؛ خواندن عقد ازدواج ،مسافرت ،اقدام برای بچه دار شدن (انعقاد نطفه) ،افتتاح کار و کسب و تجارت ،حجامت ،تعیین و تغییر نام ، گذاشتن سنگ بنای کارهای مهم و بطور کلی انجام هر یک از کارهای اساسی در روزهای نحس و قمر در عقرب هم از نظر علماء دینی و هم از نظر منجّمین توصیه نمیگردد بلکه علما فتوی به کراهت اعمال بالا در ایام قمر در عقرب داده اند .

مجید کرامتی مقدم ; ٥:٠٠ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٤