آیا میدانستید!؟
در سال 2005 در ترکیه گوسفندی از بالای صخره ای به پایین افتاد و پشتش 1500 گوسفند اورا تعقیب کردند 

مجید کرامتی مقدم ; ٦:٢۸ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٤