عکس : بامزه ترین ژست های سران جهان در سال2010

Persianv.com At sitePersianv.com At site

Persianv.com At site

Persianv.com At site

Persianv.com At site

Persianv.com At site

Persianv.com At site

Persianv.com At site

Persianv.com At site

Persianv.com At site

Persianv.com At site

Persianv.com At site

Persianv.com At site

Persianv.com At site

Persianv.com At site

مجید کرامتی مقدم ; ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ ; جمعه ۸ بهمن ۱۳۸٩