کی چه ماشینی سوار میشه؟ طنز

http://www.tooptarinha.com/uploads/posts/2011-01/1295390634_962-11.jpg


کی چه ماشینی سوار میشه؟عکسهای طنز و جالب روز
کی چه ماشینی سوار میشه؟عکسهای طنز و جالب روز
کی چه ماشینی سوار میشه؟عکسهای طنز و جالب روز
کی چه ماشینی سوار میشه؟عکسهای طنز و جالب روز
کی چه ماشینی سوار میشه؟عکسهای طنز و جالب روز
کی چه ماشینی سوار میشه؟عکسهای طنز و جالب روز
کی چه ماشینی سوار میشه؟عکسهای طنز و جالب روز
کی چه ماشینی سوار میشه؟عکسهای طنز و جالب روز
کی چه ماشینی سوار میشه؟عکسهای طنز و جالب روز
کی چه ماشینی سوار میشه؟عکسهای طنز و جالب روز
کی چه ماشینی سوار میشه؟عکسهای طنز و جالب روز

مجید کرامتی مقدم ; ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ ; جمعه ۸ بهمن ۱۳۸٩