آیا میدانید چه کسی "گ چ پ ژ" را به نوشتار پارسی وارد کرد؟

 آیا میدانید چه کسی "گ چ پ ژ" را به نوشتار پارسی وارد کرد؟
یعقوب لیث صفاری
سردار قدرتمندی که با اعراب مقابله کرد و زبان پارسی را به از جمله کارهای
بزرگی که انجام داد این بود که گروهی از ادبای آن زمان را به حضورش خواست و به
آنها دستور داد که برای "گ چ پ ژ " که در نوشتار پارسی هنوز وجود نداشت و فقط
در گفتار به کار میرفت شکلی در نظر بگیرند و به جامعه ی پارسی معرفی کنند و آن
را گسترش دهند که آنها نیز پس از مدتها کار که البته به این دلیل طولانی شد که
یعقوب درگیر جنگها بود و نتوانست از آنها بازخواستی بکند ،

 در نهایت به خاطر
اینکه زیاد فرم الفبا تغییر نکند و راحت این چهار حرف در زبان پارسی جا بیافتد
به حرف "ج" دو نقطه اضافه کردند و شد "چ" و به حرف "ز" دو نقطه اضافه کردند و
شد "ژ" و به حرف "ب" دو نقطه اضافه کردند شد "پ" و به حرف "ک" یک سرکش اضافه
کردند و شد "گ" و اینگونه کلمات اصیل ایرانی جای خود را پیدا کرد و زبان پارسی
هر چه بیشتر شکل گرفت و ماندگار شد


جالب است که بدانید عربها به این چهار حرف میگویند الجیم الفارسی و الکاف
الفارسی و ...

مجید کرامتی مقدم ; ٩:٤٢ ‎ب.ظ ; شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱