یاد بگیرید

دولت چین یکی از معروفترین دولتها در تربیت پلیس می باشد .در تصویر زیر می بینید که پلیس های زن چگونه با قرار دادن چوبهای مخصوص خوردن برنج در دهان آموزش مهارت لبخند زدن می بینند.

مجید کرامتی مقدم ; ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱