جان ماکسول

سخن روز:
 
یکی از بینش هایی که به انسانها لطمه می زند، آرزوی برابری است؛

این آرزو سرچشمه حسادت و تنگ نظری است.
 
((جان ماکسول))

مجید کرامتی مقدم ; ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱