آیا می دانید که اگر شما در حال حمل قرآن باشی

آیا می دانید که اگر شما در حال حمل قرآن باشید ،

شیطان دچار درد شدید در سر میشود

و باز کردن قرآن ، شیطان را تجزیه می کند

و خواندن قرآن ، به حالت غش فرو میرود
..
و خواندن قرآن باعث در اغما رفتنش میشود؟؟؟؟ ..
و آیا شما می دانید هنگامی که می خواهید این پیام را به دیگران
ارسال کنید ، شیطان سعی خواهد کرد تا شما را منصرف کند

فریب شیطان را نخور

مجید کرامتی مقدم ; ۱:٥٩ ‎ق.ظ ; جمعه ۳۱ شهریور ۱۳٩۱