حجم نقدینگی در کشور، بر اساس آمار بانک مرکزی

براساس آمارهای بانک مرکزی میزان نقدینگی در سه ماهه نخست امسال از مرز 374 هزار میلیارد تومان گذشت.

در حالی میزان نقدینگی در پایان خرداد ماه امسال به 374 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم در پایان سال گذشته 352 هزار میلیارد تومان بود.

مقایسه این آمارها حاکی از رشد 22 هزار میلیارد تومانی (معادل 6.25 درصد) نقدینگی طی پایان سال گذشته تا پایان فصل نخست امسال بوده است.

حجم نقدینگی در بهار سال گذشته نیز 302 هزار میلیارد تومان بوده که مقایسه این آمار با حجم نقدینگی بهار امسال حاکی از رشد 72 هزار میلیارد تومانی نقدینگی (معادل 23.8 درصد) طی بهار سال گذشته تا بهار امسال است.

مجید کرامتی مقدم ; ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱