چرا دختران "صورتی" و پسران "آبی" شدند؟

یکی از مورخان دانشگاه مریلند به بررسی علت وجود هنجار "صورتی برای دختران" و "آبی برای پسران" در جوامع مدرن پرداخته است. گفته می شود که رنگ آبی مختص پسران و صورتی مختص دختران است. اما آیا این امر منعکس کننده تفاوت ذاتی بیولوژیکی بین دو جنس مخالف بوده یا این که یک سازه صرفاً فرهنگی است؟

دهه ها مطالعه "جو پائولتی"، مورخ دانشگاه مریلند حاکی از آن است که تا دهه 1950 میلادی هیچ نماد رنگی متعلق به جنس خاصی وجود نداشته است.

به گفته این محقق، به این دلیل که نرم های اجتماعی "صورتی برای دختر" و "آبی برای پسر" فقط طی قرن 20 میلادی در آمریکا پا به عرصه ظهور گذاشتند، می توان نتیجه گرفت که این نرم ها از هیچ نوع تفاوت ذاتی تکامل یافته ای بین رنگ های مورد علاقه دختران و پسران نشات نگرفته اند.

کتاب های نوزادان، کارت پستال های آن ها و مقالات روزنامه  های در دسترس از اوایل دهه 1900 میلادی مبین این امر هستند که در آن زمان صورتی همزمان به هر دوی نوزادان دختر و پسر مرتبط بوده است.

به گفته "پائولتی"، پس از جنگ جهانی دوم هنجار مدرن "صورتی برای دختر" و "آبی برای پسر" غالب شد؛ با این حال تا دهه 1980 میلادی این سنت همه گیر نشده بود.

وی معتقد است که این قانون می تواند منعکس کننده مدهای فرانسه باشد. فرهنگ سنتی این کشور صورتی را به دختران و آبی را به پسران اختصاص داده بود، در حالی که بلژیکی ها و فرهنگ کاتولیک آلمان درست برعکس بود. به این دلیل که فرانسه در قرن بیستم مروج مد بود، این سنت نیز بر بسیاری از فرهنگ ها غالب شد.

"فیلیپ کوهن" جامعه شناس دانشگاه مریلند بر این باور است که چنین نرم هایی محصول استراتژی های بازاریابی است. به گفته وی، تمام شواهد دال بر این واقعیت اند که امروزه ما کودکان را از لحاظ جنسیت بیشتر تمییز می دهیم تا 150 سال قبل، زیرا در آن زمان بیشتر رنگ سفید برای هر دو جنس استفاده می شد. این دانشمند می افزاید که پررنگ شدن ارتباط رنگ با جنسیت باید پدیده ای فرهنگی باشد و این امر ایده بیولوژیک بودن هنجار مزبور را با چالش جدی مواجه می کند.

 

منبع : سیمرغ

مجید کرامتی مقدم ; ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱