شکافته شدن دریا

دو بار در سال بین فوریه و ژانویه در نزدیکی جزیره چیندو یکی از بزرگترین جزایر کره جنوبی آب به حدی فروکش میکند که جاده ای به طول حدودا ۳ کیلومتر از زیر آب ظاهر میشود. عرض این جاده طبیعی از ۳ تا ۱۰ متر متفاوت است و ساکنان جزیره میتوانند با پای پیاده از وسط دریا عبور کنند.


مجید کرامتی مقدم ; ٢:٤٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٧ تیر ۱۳٩۱