آیا می‌دانید؟

آیا می‌دانید طبق تحقیقات به عمل آمده قابلیت جسمانی زنان ١٨ تا ٢۶ ساله‌ی ایرانی برابر با قابلیت جسمانی زنان ۵٠ ساله‌ی فرانسوی برآورد شده است!

مجید کرامتی مقدم ; ۸:٢٢ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸۸